juli 18, 2016

Disclaimer

Internet communicatie is niet veilig en de manipulatie van de originele content van een boodschap kan niet worden uitgesloten. Derhalve aanvaardt Ypsilon PCS S.à r.l.  geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze boodschap.

Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien de e-mail bij vergissing bij u is terecht gekomen, neemt u dan s.v.p. direct contact met ons op, telefoon +352 2666 0321. Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door een beroepsgeheim.

Voor wat betreft de inhoud van dit e-mailbericht, alsmede de eventueel toegevoegde bijlagen geldt dat hierop geen accountantscontrole is toegepast, tenzij expliciet anders vermeld.

Deze e-mail is gecontroleerd op de aanwezigheid van computer virussen maar wij kunnen niet garanderen dat de e-mail virus vrij aankomt en derhalve aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van virussen.

Ypsilon PCS S.à r.l. is statutair gevestigd in Bech Kleinmacher (gemeente Schengen), inschrijvingsnummer Luxemburgse Kamer van Koophandel B195515, licentie nummer 10056927/0.